W dniu 3 maja 2007 roku odbyły się obchody 130 - lecia naszej OSP oraz Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

Podczas tych uroczystości odbyła się msza Święta w Koiciele Świętej Trójcy w Rudniku nad Sanem, a następna część uroczystości odbyła się na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  odbyło się:

      -przemówienia zaproszonych gości 

Anna Pakuła Sacharczuk- Poseł na Sejm
Zygmunt Cholewiński  -  Marszałek Podkarpacki

Lidia Bł
ądek Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Bogusław Tofilski Radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
bryg. Bogdan Kuliga   - Za-ca  Podkarpackiego  Komendanta
Wojewódzkiego
st. Kpt. Jerzy Bąk   - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku 

Jan Pac Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewó
dzkiego ZOSP RP
bryg. Tadeusz Niedziałek - Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli 
Władysław Pracoń     - Starosta Powiatu Niżańskiego
Ks. Kanonik Stanisław Konik -  Kapelan Powiatowy     
Ks. Prałat Edward Franuszkiewicz 
Krzysztof Krawiec Wicestarosta niżański
Eugeniusz Trzuskot  - Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego

Julian Ozimek  - Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Gabriel Lisiczka  - Wójt Gminy Jeżowe

Edward Tomecki -  Przewodniczący Rady Miasta w Rudniku
Ryszard Piekarz Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Orkiestra Dęta z  OSP Jeżowe

- pokaz użycia Sprzętu Ratownictwa Technicznego wykonany przez Strażaków JRG Nisko.

W uroczystościach brały delegacje z następujących jednostek OSP z: Jeżowego, Nowego Nartu, Nowosielca, Niska, Zarzecza, Ulanowa, Wólki Tanewskiej, Bielin, Jarocina, Krzeszowa, Krzeszowa Górnego, Harasiuk, Podolszynki Plebańskiej, Przędzela, Przędzela Koloni.

Na zakończenie uroczystości odbył się festyn przy muzyce zespołczenie "Matis"

Fundatorami sztandaru były następujące firmy i osoby prywatne, za co serdecznie dziękujemy.

W uroczystociach brali udział następujący druhowie z OSP Rudnik nad Sanem:

dh. Zygmunt Daniel -  Poczet flagowy
dh. Kręzłowski Kamil - Poczet flagowy
dh. Krokos Krzysztof  - Poczet flagowy
dh. Jarosz Paweł  - Nowy Sztandar
dh. Krokos Tomasz - Nowy Sztandar
dh. Niedziałek Piotr - Nowy Sztandar
dh. Kobiera Paweł - Stary Sztandar
dh. Kobiera Krzysztof - Stary Sztandar
dh Kłos Mariusz - Stary Sztandar
dh. Robert Pyszowski - Kierowca samochodu GCBA.
dh. Karolina Szast
dh. Weronika Płachta
dh. Zygmunt Lucyna
dh. Dymowska Dagmara
dh. Gendera Małgorzata
dh. Stolarz Justyna
dh. Anna Kucharska
dh. Dominika Dymowska
dh. Marut Beata
dh. Gendera Joanna 
dh. Pleniarska Ewelina 
dh. Kobiera Agata
dh. Natalia Jarosz
dh. Joanna Mazur
dh. Kobiera Teresa
dh. Agnieszka Szast
dh. Ślusarczyk Mariusz
dh. Kazanecki Paweł
dh. Urbanik Stanisław 
dh. Sudoł Józef
dh. Kosior Arkadiusz
dh. Sekulski Paweł
dh. Krokos Sławomir
dh. Potocki Sebastian
dh. Mucha Leszek
dh. Potocki Ryszard
dh. Kobiera Piotr
dh. Bryszki Krystian
dh. Piędel Michał
dh. Puchalik Leszek

dh. Bednarz Józef
dh. Majchert Stanisław